Gravitech

Gravitech

 

Sistem pri katerem s klasičnimi in priznanimi metodami na voden način preko računalniškega programa in posebne opreme opravljamo naslednje analize:

  • alkohol
  • relativna gostota
  • skupni ekstrakt
  • skupne kisline
  • prosti in skupni SO2
  • sladkor pred in po inverziji
  • hlapne kisline
WineLab_photo2017

LABORATORIJ

Kontaktna oseba: Zoran Glušič